NÁSOBENÍ ŠESTI

Přečti si pokyny a vypočítej. Pak stiskni KONTROLA.
??????????????? nebo ???????????????
Zaměníme-li pořadí činitelů, jejich součin se .
Co už umíme? Vypočítej a změň pořadí činitelů.
6.1=
6.2=
6.3=
6.4=
6.5=
CO SE MUSÍME NAUČIT? Příklad sečti, pak napiš jako násobení.
6+6+6+6
+6+6=
6+6+6+6+6
+6+6=
6+6+6+6+6
+6+6+6=
6+6+6+6+6+6
+6+6+6=
6+6+6+6+6+6
+6+6+6+6=
.6=.6=.6=.6=.6=