JEDNOTKY DÉLKY

Nauč se správně převádět jednotky délky. Pak stiskni KONTROLA.
Při převodu VĚTŠÍCH jednotek na menší se výsledný počet ZVĚTŠÍ, proto musíme NÁSOBIT.
m ??? dm1 m = 1 . 10 dm = 10 dm1 m = dmnásobíme 10 (přidáme jednu nulu)
m ??? cm1 m = 1 . 100 cm = 100 cm1 m = cmnásobíme 100 (přidáme dvě nuly)
dm ??? cm1 dm = 1 . 10 cm = 10 cm1 dm = cmnásobíme 10 (přidáme jednu nulu)
dm ??? mm1 dm = 1 . 100 mm = 100 mm1 dm = mmnásobíme 100 (přidáme dvě nuly)
cm ??? mm1 cm = 1 . 10 mm = 10 mm1 cm = mmnásobíme 10 (přidáme jednu nulu)