Násobíme a dělíme 7

Napiš ke každé trojici čísel nejdřív příklad na násobení 7, pak příklad na dělení 7.
??? ??? ???

??? ??? ???

??? ??? ???

??? ??? ???

??? ??? ???

??? ??? ???

??? ??? ???

??? ??? ???

??? ??? ???

??? ??? ???