ČTYŘÚHELNÍK - jeho vrcholy a strany

Délka čtverečku je 1 cm. Vrcholy a strany začni popisovat vždy dřívějším písmenem z abecedy.
??? Čtyřúhelníky jsou rovinné obrazce mající čtyři vrcholy a
 čtyři strany
. Doplň: Mezi čtyřúhelníky nepatří (čtverec,
 trojúhelník, obdélník) .
 Zapiš názvy všech čtyřúhelníků po řadách odshora:
 , , ,
 Vrcholy čtyřúhelníku ABCD: , , ,
 Strany čtyřúhelníku XYUV: , , , .
 Délka stran čtyřúhelníku KLMN: ∣KL∣ = cm
 ∣LM∣ = cm, ∣MN∣ = cm, ∣NK∣ = cm
 Sousední strany se společným bodem G: a
 Protější strana ke straně XY je strana .