ČTVEREC - jeho vrcholy a strany

Délka čtverečku je 1 cm. Vrcholy a strany začni popisovat vždy dřívějším písmenem z abecedy.
??? Vrcholy čtverce EFGH jsou: , , , ,
 Strany čtverce EFGH jsou: , , , ,
 Dvojice protějších stran čtverce jsou rovnoběžné.
 rovnoběžky: ,
 Dvojice sousedních stran čtverce jsou kolmé.
 kolmice: , , , ,
 Všechny strany čtverce EFGH mají stejnou délku.
 ∣EF∣ = cm = mm
 Body, které náleží čtverci EFGH, jsou: , ,
 Body, které nenáleží čtverci EFGH, jsou: , ,