Závorky

Početní výkony uzavřené v závorce provádíme nejdříve.
(9-4)-3=9-(4-3)=
??????
-3=9-=