ÚSEČKA

??????

Každá úsečka má určitou délku, kterou měříme pravítkem. Bod, který označuje na pravítku nulu, položíme přesně k prvnímu krajnímu bodu úsečky.

Délka 1 čtverečku v obrázku je 1 cm. Jsou zde správná tvrzení? Pak stiskni KONTROLA.
???1. Na úsečce AB leží body K, D.
2. Na úsečce AB neleží bod E.
3. Na úsečce AB leží úsečka AD.
4. Bod C leží na úsečce MN.
5. Úsečka DB leží na úsečce AB.
6. Bod F neleží na úsečce RS.
7. Délka úsečky OP = 3 cm.
8. Délka úsečky UV = 7 cm.
9. Délka úsečky GH = 8 cm.
10. Délka úsečky RS = 4 cm.