ŘEŠÍME SLOVNÍ ÚLOHY

Vyřeš slovní úlohy. Nejdřív doplň zápis, pak počítej. Proveď též zkoušku výpočtu.
Lesní dělníci zasadili 28 smrčků. Boroviček zasadili o 6 více. Kolik boroviček zasadili?
??? smrčků ..........
??? boroviček ..........
Kolik boroviček zasadili?
Vypočítej: Zkouška:
Odpověď:

??? Kolik to bylo celkem stromů?
Výpočet: Zkouška:
Odpověď:
V lesní oboře žilo 45 kusů srnčí zvěře. Muflonů tam bylo o 9 méně. Kolik muflonů žilo v oboře?
??? srnčí zvěře ..........
??? muflonů ..........
Kolik muflonů žilo v oboře?
Vypočítej: Zkouška:
Odpověď:

??? Kolik kusů zvěře je to celkem?
Výpočet: Zkouška:
Odpověď: