ŘEŠÍME SLOVNÍ ÚLOHY

Vyřeš slovní úlohy. Nejdřív doplň zápis, pak počítej. Proveď též zkoušku výpočtu.
V jedné bedně bylo 27 jablek. V druhé bedně bylo 30 hrušek. Kolik je to celkem kusů ovoce?
Zápis slovní úlohy:
??? jablek ..........
??? hrušek ..........
Kolik je to celkem kusů ovoce?
Vypočítej: Zkouška:
Odpověď:
V obchodě s pečivem měli 83 koláčů. 60 koláčů prodali. Kolik koláčů jim zůstalo?
Zápis slovní úlohy:
??? měli koláčů ..........
??? prodali koláčů ..........
Kolik koláčů jim zůstalo?
Vypočítej: Zkouška:
Odpověď: