SUDÁ A LICHÁ ČÍSLA

Na první řádek seřaď táhnutím čísla lichá od nejmenšího k největšímu.
Až na třetí řádek seřaď čísla sudá od největšího k nejmenšímu.