PŘIČÍTÁNÍ K 7

Rozlož druhého sčítance a vypočítej příklad. Pak stiskni KONTROLA.
Nejprve doplníme desítku.
??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
7+5=
???
??? ???7++=