PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ do 100 s PŘECHODEM přes desítku

Vypočítej písemně: 74+9 Nejprve spočítej jednotky, pak desítky. Počítej odspodu nahoru.
Nezapomeň do desítek připočítat nově vzniklou desítku.
74jednotky: + = jedesítkaajednotky
   desítky:+=
Znaménko + při písemném sčítání před druhého sčítance nepíšeme.