PÍSEMNÉ POČÍTÁNÍ DO 100 BEZ PŘECHODU

Písemně počítej. Nejprve spočítej jednotky, pak desítky. Posunuj se na klávesnici šipkou vlevo, aby ses dostal na řád desítek, stovek. Až budeš mít vše, stiskni KONTROLA.
507020803090406070
3 9 7 2 4 8 9 5 4
799158744539876993
-9-1-8-4-5-9-7-9-3