PÍSEMNÉ sčítání dvojciferných čísel do 100 (typ 32+40)

Písemně počítej. Nejprve spočítej jednotky, pak desítky. Posunuj se na klávesnici šipkou vlevo, aby ses dostal na řád desítek, stovek. Až budeš mít vše, stiskni KONTROLA.
277143522235652433
402050104060105040
403060204070205020
495212553528424561