PŘIČÍTÁNÍ K 5

Rozlož druhého sčítance a vypočítej příklad. Pak stiskni KONTROLA.
Nejprve doplníme desítku.
??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
5+6=
???
???5++=