PŘIČÍTÁNÍ K 8

Rozlož druhého sčítance a vypočítej příklad. Pak stiskni KONTROLA.
Nejprve doplníme desítku.
??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
8+3=
???
???8++=