PŘÍPRAVA NA NÁSOBENÍ

V prvním sloupci vypočítej příklad pomocí sčítání, v druhém počítej pomocí násobení.
Mezi čísly která násobíme píšeme znaménko . (čteme krát, píšeme tečku). Pak stiskni KONTROLA.
Příklady, ve kterých musíme opakovaně přičítat stejné číslo, řešíme násobením.
??? ??? ??? ??? ???2+2+2+2+2=105.2=10
??? ??? ???++=.=
??? ??? ???++=.=
??? ??? ??? ???+++=.=
??? ???+=.=
??? ??? ??? ???+++=.=