NÁSOBÍME 3

Přiřaď k opakovanému přičítání správný příklad na násobení. Potom stiskni KONTROLA.