NÁSOBKY DVOU

Seřaď klikáním násobky čísla 2 od nejmenšího po největší. Pak stiskni KONTROLA.