MENŠENEC A MENŠITEL

Dopočítej a vytvoř k příkladu 2 příklady na odčítání. Pak stiskni KONTROLA.
menšenec - menšitel = rozdíl
??????????????? nebo ???????????????
Zaměníme-li pořadí menšence a menšitele, rozdíl se změní.
9+3=

6+10=

7+8=

4+9=

8+4=

5+9=