SČÍTÁNÍ dvojciferných čísel do 100 (typ 40+32)

Rozlož druhého sčítance na desítky a jednotky a vypočítej příklad. Pak stiskni kontrolu.
40+32=60+29=
??????
40++=60++=