PŘÍPRAVA NA DĚLENÍ

V prvním sloupci odčítej až do nuly, v druhém sloupci vypočítej počet stejných skupin pomocí dělení.
Mezi čísly která dělíme píšeme znaménko : (čteme děleno, píšeme dvojtečku). Pak stiskni KONTROLA.
Příklady, ve kterých musíme opakovaně odčítat stejné číslo, řešíme dělením.
??? ??? ???18-6-6-6=018:6=3
??? ???--=:=
??? ??? ??? ???----=:=
??? ??? ??? ???----=:=
??? ??? ???---=:=
??? ??? ??? ???----=:=