PŘIČÍTÁNÍ K 4

Rozlož druhého sčítance a vypočítej příklad. Pak stiskni KONTROLA.
Nejprve doplníme desítku.
??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
4+8=
???
??? ???4++=