BOD je základním prvkem geometrie.

?????????

Body značíme křížkem nebo krátkou čárkou, jestliže bod leží na čáře. Body označujeme velkými tiskacími písmeny.

Podívej se na obrázek. Pozorně si přečti k němu věty. Vyber pravdivé věty o bodech. Pak stiskni KONTROLA.
???Tady leží body A a M.
Bod A leží na čáře.
Bod M na čáře neleží.


???Tady leží bod D.
Bod H tady neleží.
Bod D neleží na čáře.


???Bod J neleží na čáře.
Bod E leží na přímé čáře.
Bod F leží na křivé čáře.


???Bod P leží na čáře.
Bod R leží na lomené čáře.
Bod R neleží na čáře.


???Tady nejsou žádné body.
Body U, V a X neleží na čáře.
Body U, V a X leží na lomené čáře.


???Na čáře leží dva body.
Bod C leží na lomené čáře.
Bod B neleží na čáře.


???Bod S neleží na čáře.
Bod T leží na křivé čáře.
Lomená čára tady není.


???Tady není žádný bod.
Bod E leží na čáře.
Bod E leží na křivé čáře.