PYRAMIDY - SČÍTACÍ

Každou dvojici sousedních čísel sečti a výsledek zapiš do čtverce nad nimi. Ve sčítání pokračuj, dokud není pyramida postavená. Pak stiskni KONTROLA.
132141213223