ČÍSELNÉ ŘETĚZCE DO 10

Vypočítej číselné řetězce. Pak stiskni KONTROLA.
???+4➨-6➨???-7➨+6➨???+1➨+7➨
???-8➨+5➨???+2➨-5➨???+9➨+1➨
???+2➨-5➨???+5➨-7➨???-3➨+7➨
???+3➨+3➨???+3➨+2➨???-6➨+5➨
???+8➨-7➨???+1➨-6➨???-6➨+8➨