ČÍSELNÁ ŘADA 0 až 20

Doplň chybějící čísla v číselné řadě. Pak stiskni KONTROLA.
0, 1, , 3, 4, 5, 6, , , 9, 10, 11, , 13, , 15, , 17, , , 20,
, , 2, 3, 4, , 6, 7, 8, 9, , 11, 12, , 14, , , , 18, 19, ,
20, 19, , 17, 16, , , , , 11, 10, 9, 8, , 6, 5, , 3, 2, ,
, 1, 2, 3, 4, 5, , 7, 8, , , , , 13, 14, 15, 16, , , , 20
, , 18, 17, , 15, , , 12, , 10, 9, , 7, 6, 5, , , 2, 1, 0,
, 19, 18, , 16, , 14, , , 11, , 9, 8, 7, 6, 5, 4, , 2, , ,