Přečti a napiš správně čísla

Doplň do okénka správné číslo. Pak stiskni KONTROLA.
třináctsedmnáctčtrnáct
devatenáctosmnáctpatnáct
dvanáctšestnáctčtyři
dvacetjedenáctdeset