ČÍSELNÁ ŘADA DO 5

Doplň chybějící čísla v číselné řadě.
1 3 4 51 2 3 55 4 2 1 4 3 2 1
2 3 4 4 3 15 2 11 3 5
4 1 2 4 1 5 4 5
5 3 3 1 4 4 1