Josef Brukner: Vesnička

Přečti si báseň a vyber, jestli se o obrázku v básni píše. Řekni, v kolikátém verši slovo leží.
Byla jednou jedna vesnička
a ta byla hrozně maličká.
Když jednou psali dlouhé psaní,
tu vzpomněli si taky na ni
a zabalili vesničku
do malinkého balíčku.
Adresu navrch napsali
a poštou mi ji poslali.

Mám ji teď doma v květináči,
a když se v nebi mraky mračí,
tu posadím ji do trávy
a déšť, který je zvědavý,
nahne se nad tou vesničkou
a pokropí ji konvičkou.
Když se však nahne trochu více,
tu její střechy, makovice,
zahrady, ulice i aleje
naráz jak z konve zaleje.

Obrazárna
???????????????
???????????????
???????????????