Josef Kožíšek: U dvou studánek

Čti slova a slovní spojení ve sloupcích i řádcích. Do okénka v závorce napiš, kolik má slovo na lístečku slabik. Splň další úkoly. Pak stiskni KONTROLA.
mrtevmedvědice ()na sklonku létavlak se plazilnazabloudila sem
patrněsměšnými ()pomstila se vrahovičervenou smrtv bukovém podrostu
zasáhlnerozumná ()horlivě žvatlalagazda zkamenělsestupuje k studánce
trhlokudrnatého ()vzal tesák i puškuúžasem oněmělproskočily pověsti
mohlbezpochyby ()skály svíralynebylo slechumučen svědomím
a) Rozhodni: gazda znamená (řidič gazíku - hospodář - pozdrav)
b) Vymysli z písmen slova studánka jiná slova.
c) Všechna slova z 1. sloupce mají souhlásku.