Michal Černík: Co víme o Mikulášovi

Čti slova a slovní spojení ve sloupcích i řádcích. Do okénka v závorce napiš, kolik má slovo na lístečku slabik. Splň další úkoly. Pak stiskni KONTROLA.
prohlášenhladomorzachránilrozradostňuje ()bílé roucho
uctívánchudémuv MyřeMikulášovu ()pastýřskou hůl
štědrostzdobenoujako biskupvybíhající ()měšec s penězi
v Evropěv podvečerstočenou berlupronásledovaným ()ve městě Patara
mitrav Tureckubochníky chlebapřipomínají ()devadesáti let
a) Podtržená slova nahraď slovy opačného významu.
b) Vymysli slova, která říkají: Jaký může být Mikuláš?