Listopad

Přečti si básničku, odpověz na otázky, a pak zjistíš svoji celkovou úspěšnost. Nauč se báseň zpaměti.
???
???
???
???
Listopad
Zdeněk Kriebel


Listopade, listopade,
už ti mlha světlo krade,
poslední list plachtí k zemi.
Mráz přijíždí se saněmi,

já však chodím raději
k škole vonnou alejí.

Kolikrát se vyspím ještě,
nežli slétnou teplé deště,
zabubnují pro potěchu
paličkami kapek v mechu,

nežli vzbudím fialku
na proutěnou píšťalku?

(Koulej se, sluníčko, kutálej)