Jaroslav Seifert: Koulelo se, koulelo

Přečti si báseň. Vytvoř PĚTILÍSTEK podle návodu (pětiřádkové povídání, jakousi svou „básničku“).

Už krásný podzim podává
jablka sladká, voňavá.
Vezmi si jedno do dlaní
a kousni: Dobré chutnání!
Lék hořký bereš na lžičku
a ležíš nemocen,
oč sladší v každém jablíčku
můžeš mít každý den!

Vždyť víš, že v každém ovoci
je lék, jenž brání nemoci.
Červená barva jablíčka
vrátí se ti zas do líčka.
Však na jablůňku zapomněl
kdekdo z nás vzápětí.
Pro včely měla med a pyl,
jablka pro děti.

(Koulelo se, koulelo)
1. řádek: jedno podstatné jméno - název své básničky
2. řádek: dvě slova odpovídají na otázku jaký? je název
3. řádek: tři slova - slovesa - co se děje
4. řádek: jedna věta ze 4 slov (vyjadřující něco podstatného o názvu nebo pocity - sloveso může chybět)
5. řádek: jedno slovo podobného významu
Jablíčko
,
, ,