Dva kořeny

Proveď rozbor básně a zkus si zahrát hru KOSTKA - popřemýšlej o věci pomocí šesti různých postupů podle návodu.

Dva kořeny
Christian Morgenstern
čti [kristyján morgenštern]

Dva kořeny kdes pod jedlí
do mechu tiše usedly.

O tom, co v špičkách šumí les,
popovídat si chtějí dnes.

Veverka pro ty starochy
na větvi plete punčochy.

„Och“ řekne jeden, druhý „ach“,
a končí hovor v malinách.

(Zbornaplaz)
přebásnil Josef Brukner


???
Postup při rozboru básně:
a) Název básně, jméno autora.
b) Je báseň členěna na sloky? Kolik má báseň slok?
c) Kolik veršů mají jednotlivé sloky?
    Kolik veršů má celá báseň (pokud není členěna na sloky)?
d) Najdi slova, která se rýmují: jedlí - , les - , starochy - , ach - ,
KOSTKA
1. Popiš (co vidíš nápadného - barvy, velikost, tvar)
2. Porovnej (čemu se podobá, je to jako ...)
3. Co tě napadne (slova, mají něco s věcí společného)
4. Rozlož (z čeho se věc skládá, jak je udělaná)
5. Využití (k čemu se věc hodí, jak se používá)
6. Pro a proti (zaujmi stanovisko a obhaj ho, + a -)
 
KOŘENY
1. Hnědé barvy, dlouhé.
2. Podobají se větvím.
3. Rostlina, hlína, pařez
4. Mají kůru a dřevo.
5. Drží strom v zemi.
6. + Hluboko, nutná voda.
     - Na 1 místě, nic nového.