Karel Čapek: Dášeňka čili život štěněte

Čti slova a slovní spojení ve sloupcích i řádcích. Do okénka v závorce napiš, kolik je na lístečku slov. Splň další úkoly. Pak stiskni KONTROLA.
ušisekhorlivěnanicovatéhrubosrstá foxteriérka ()
anžtomžourádesetidennímělo to dva páry čehosi ()
očichávala jinedorozuměnídokutálela seDášeňka se do toho obula ()
do hrstipodezřelýpodestýlkas nunátkem Dášeňkou ()
vratképohromaděpravou přednídík své ostražitosti ()
a) Rozhodni: nanicovaté znamená (copaté - nijaké - z nití)
b) Najdi zde slovo hanlivé. ()