František Nepil: Čí jsou to koníčky na tom našem úhoře

Čti slova a slovní spojení ve sloupcích i řádcích. Do okénka v závorce napiš, kolik má slovo na lístečku slabik. Splň další úkoly. Pak stiskni KONTROLA.
vařbuchtanakrátkoprincipálce ()svižně odžalovalahladkou jiskřivou šíji
utříbil sichudinkunemotornosti ()životním jevemdělalo těžkou hlavu
otroctvívzezřenítelegrafní ()voňavou hřívudo oslovské lavice
opratěvyšvihnužalobníček ()ruce jako tyčinkyuctíval pana řídícího
oddělenímrákotáchnavštěvovali ()měkký růžový nosněšťastný prvňáček
a) Najdi slovo, které má tři dlouhé samohlásky:
b) Najdi slovo citově zabarvené lichotné a hanlivé
c) Rozhodni: oslovská lavice je (pro oslíka - pro oslovené - pro hlupáky)