Josef Václav Sládek: Ulekaná Nána

1. Vyřeš otázku a stiskni OK nebo Kontrola pro zkontrolování správnosti.
2. Z jedné otázky na druhou se posuneš těmito tlačítky => nebo <=.
3. Po vyřešení všech otázek zjistíš svoji celkovou úspěšnost.
Spadla moucha do komína,
to vám byla rána!
V kamnech právě topit chtěla
ulekaná Nána.

Jak tu ránu uslyšela,
vzkřikla: „Už je amen!“
Kde se vzala, tu se vzala,
muška leze z kamen.

„To jsem ráda,“ řekla Nána,
„že jsem neutekla!“
„To jsem ráda,“ řekla muška,
„žes mne neupekla!“

(Zvony a zvonky)