František Bartoš: O řepě

Čti slova a slovní spojení ve sloupcích i řádcích. Seřaď obrázky tak, jak jdou za sebou v pohádce. Spleteš-li se, vrať událost stiskem tlačítka ZPĚT.
psíčekvyrostlaza babku
zasadilpřevelikána pomoc
táhnounemohouze země
vytáhliza dědkaza kočičku
za psíčkapotahujouzavolala
dědekvytáhliza vnučku

Najdi slova čtyřslabičná.