František Hrubín: Pohádka

1. Vyřeš otázku a stiskni OK nebo Kontrola pro zkontrolování správnosti.
2. Z jedné otázky na druhou se posuneš těmito tlačítky => nebo <=.
3. Po vyřešení všech otázek zjistíš svoji celkovou úspěšnost.
???Princeznička na bále
poztrácela korále.
???Její táta, mocný král,
Honzíka si zavolal:
???„Honzíku, máš namále,
přines nám ty korále!“
???Honzík běžel za horu,
nakopal tam bramborů.
???Vysypal je před krále:
„Nesu vám ty korále,
???větší už tam neměli,
snědli je už v neděli.“

(Špalíček veršů a pohádek)