František Hrubín: Perníková chaloupka

Přečti si básničku a označ správnou odpověď kliknutím na slovo v závorce. Nauč se báseň zpaměti.

"Odkud ten náš holub letí?"
"Letím z lesa, milé děti,
vrkú, vrkú, vrkú."

"Cos tam viděl holoubku?"
"Perníkovou chaloupku
u černého smrku."

"Viděls také Mařenku?"
"Jakpak by ne, holenku!
Viděl jsem ji, s Jeníkem
krmili se perníkem."

"A když z okna na zahradu
vystrčila baba bradu,
nebáli se, holoubku?"
"Kdepak! Zamkli chaloupku
na cukrový klíč -
a už byli pryč!"
??? ??? ???
(Špalíček veršů a pohádek)
Co jsme se dozvěděli z básničky?
1. Holub letěl: (z města - z holubníku - )
2. Chaloupku viděl u smrku: (vysokého - - zeleného)
3. Holub viděl také: (dědka - - holuba)
4. Děti se krmily: (rohlíkem - preclíkem - )
5. Baba vystrčila bradu: ( - z komína - ze dveří)
6. Chaloupku zamkli na klíč: (železný - barevný - )
Pověz podle obrázku, z čeho se vyrábí perník.
??? ??? ??? ??? ???