František Nepil: Já Baryk a můj ježek

Čti slova a slovní spojení ve sloupcích i řádcích. Do okénka v závorce napiš, kolik je na lístečku slov. Splň další úkoly. Pak stiskni KONTROLA.
stlaskáježčatamžouráníštráfovanémpromění se v blesk ()
křečekuprostřednectnostinesmekámeblechy na koberci ()
syselznectilvznešenýprostochlupízajíčci březňáčci ()
asfaltjá fandilpodezřeloureprezentovalkdyž jí jde o krk ()
švestkybodlinystonožkubezstarostněžaludy a bukvice ()
a) Co tě napadne, když se řekne ježek? Podívej se na ježka.
b) Štráfované znamená (pokrčené - pruhované - děrované).
c) Prostochlupí znamená (s chlupy - se sto chlupy - bez chlupů).
d) Vytvoř společný název pro slova označená stejnou barvou.