Zuzana Nováková: Drahokamy

Čti slova a slovní spojení ve sloupcích i řádcích. Do okénka v závorce napiš, kolik je na lístečku slov. Splň další úkoly. Pak stiskni KONTROLA.
Adélcezavedlačtenářkapředepsaliv poslední lavici ()
mrzípod sklonedohlédlanejkrásnějšík očnímu lékaři ()
nechcibrejličkypotřebovatuplakanýchpřitiskla se ()
brýlez posledníneplakalanejcennějšímodrošedých ()
nešlovzlykalaz optikybarevnějšídala se do pláče ()
a) Najdi ke slovu brýle slovo, které má podobný význam:
b) Vytvoř z písmen slova drahokamy jiná nová slova.
c) Najdi slova, která začínají slabikou ne: , , , .