Zuzana Nováková: Chyba

Čti slova a slovní spojení ve sloupcích i řádcích. Najdi v textu slova se správným rytmem a napiš je. Pak stiskni KONTROLA.
řádkydoplňujísnaživě píše
špičkuhousátkoneudělala
hroutív aktovcesoustředit
hotovlízátkovystrkuje
pravduudiveněpřestávku
vzalazazvoniloznenadání
Vysvětli:
Chybami se člověk učí. Sliby chyby.

?????????
????????????
????????????
???????????????
????????????