ČTEME SLOVA DVOJSLABIČNÁ (shluk souhlásek na začátku)

Čti rychle slova. Pojmenuj obrázek dvojslabičným slovem a napiš ho do okénka. Pak stiskni KONTROLA.
vlasykrálíkzvonekjmelíhruška???sporákškola
prosí???vlajkahroznošlapuklepe???
hrošiplave???tmavéhlavu
mladéslámukrákádrahékrása
???mrazyjdemestarýproto???druhý
vrata???kroky???hrajezvedá
hlídádlátozpívávlevo
drápymluvístojípluhypravákluku