ČTEME SLOVA JEDNOSLABIČNÁ (se zavřenou slabikou)

Čti rychle slova. Pojmenuj obrázek jednoslabičným slovem a napiš ho do okénka. Pak stiskni KONTROLA.
lensyntónpůldal???lípsem
dej???šípsenpítmůj???
sámjas???lánpad
typpilsynsupjas
???píptopkaplom???myš
ten???sad???jellůj
pólmystamkop
jímdenjenkůlmelsek