ČTEME SLOVA DVOJSLABIČNÁ (otevřené slabiky)

Čti rychle slova. Pojmenuj obrázek dvouslabičným slovem a napiš ho do okénka. Pak stiskni KONTROLA.
vázynohašatyváhyhory???halónahý
husa???píšesenošilašedý???
naševozy???nejínuda
jinádojílekádolyléky
???šumídudákosyráno???vaše
nosy???zima???kůrakope
dýmávatukárysovu
lákázívámezezelílevávůle