SAMOHLÁSKY - DLOUHÉ

??? ??? ??? ??? ??? ???Pojmenuj obrázek,
vyber v okénku
dlouhou samohlásku,
která je ve slově.
Pak stiskni
KONTROLA.
????????????????????????
????????????????????????