DOMINO - SAMOHLÁSKY KRÁTKÉ

Seřaď kartičky domina, začni kliknutím na velké E. Potom hledej kartu, která začíná obrázkem na toto písmenko, (velká písmena patří jménům postaviček). Spleteš-li se, vrať událost stiskem tlačítka ZPĚT. Pak stiskni KONTROLA.