ŘÁDEK - SLOUPEC

Pod obrázkem vyber nejdřív číslo řádku a pak číslo sloupce velké tabulky. Pak stiskni KONTROLA.
??? ???
ŘÁDKY počítáme
odshora, SLOUPCE
počítáme zleva.

1.2.3.
1.?????????
2.?????????
3.?????????
4.?????????


ŘSŘSŘSŘS
????????????
........
????????????
........
????????????
........